Naša firma Vám ponúka nasledujúce služby:

- zemné práce s UNC,,
- zemné práce s minirýpadlom (báger) s možnosťou výmeny podkopových kopacích lopát
   s rýchloupínačom v šírke od 30cm, 40cm, 60cm,
- vrtanie dier vrtákom 200,300,400,
- zimná údržba - odhŕnanie snehu s UNC,
- výkopové práce,
- búracie práce,
- vykop čisticiek a šácht,
- výkop inzinierskich sieti,
- výkop bazénov,
- uprava, planírovanie, odkrývka zeminy (ornice) a iný stavebný materiálov,
- paletizačné vidly s možnosťou naloženia a vyloženia stavebného materialu,
- práce s motorovou pílou,
- kosenie trávy s rotačnou kosou,
- likvidácia a klčovanie krovov a vinohradov, sadov,
- vlasná preprava strojov.